ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ В АВТОМАТИЗАЦИЯТА
Технологична сигнализация TS 12


За нас

Дейност


Развой

Референции

Контакти

началоУслуги

Услуги

Основните дейности на фирмата са свързани с:

  • Изграждане на инсталации:
    • електрическа, силова
    • мълниезащитна и заземителна
    • осветителна
    • комуникационна - компютърна (LAN), телефонна, кабелна телевизия, домофонни уредби
  • Проектиране и изработка на електрически и разпределителни табла НН;
  • Проектиране и изработка на табла с контролна и управляваща апаратура;
  • Асемблиране и опроводяване на комуникационни шкафове и сървъри;
  • Проектиране и документиране на:
    • електрически чертежи
    • механични чертежи
    • 3D моделиране
  © 2018 РАДКОМ. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават